Med mobilappen Eräluvat är det lätt att skaffa tillstånd! Läs mer

Dataskyddsbeskrivning

Vi uppdaterade vårt dataskyddsförfarande 22.05.2018.

 Denna dataskyddsbeskrivning redogör för hur Forststyrelsens Eräluvat-tjänster samlar in, använder, publicerar och överför personuppgifter.

 

1. Register

Kundregister för Forststyrelsens Eräluvat-tjänster.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Forststyrelsen (FO-nummer: 0116726-7)

PB 94 (Banvägen 11)

01301 Vanda

tfn 020 69 2424

kirjaamo(a)metsa.fi

 

Forststyrelsens dataskyddsombud

Janne Kiiskinen, janne.kiiskinen(a)metsa.fi

 

Kontaktperson i registerärenden

Jari Haarala, dataadministrationschef

Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster

Veteraanikatu 5, 90101 Uleåborg

tfn 0206 39 6239

jari.haarala(a)metsa.fi

 

3. Insamling av uppgifter

Forststyrelsen kan samla in uppgifter om sina användare som är nödvändiga för de syften som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning. Vilka uppgifter som samlas in om användarna i olika situationer beror på ändamålet.

Dina personuppgifter kan samlas in när du registrerar dig som användare av webbutiken Eräluvat, när du använder våra tjänster, när du deltar i tävlingar, kampanjer eller undersökningar samt när du kontaktar oss av någon annan orsak. Forststyrelsen samlar in personuppgifter som hör till bland annat följande kategorier.

Uppgifter som du har lämnat till Forststyrelsens Eräluvat-tjänster

 1. * Förnamn, Efternamn
 2. * E-postadress
 3. * Språk
 4. * Adress
 5. * Postnummer och -kontor
 6. * Telefonnummer
 7. * Födelsedatum
 8. Jägarnummer
 9. * Lösenord eller annan identifieringskod
 10. * Marknadsföringstillstånd
 11. Undersöknings- och enkätuppgifter
 12. Kundrespons
 13. Övriga uppgifter som du gett eller som lämnats ut med ditt samtycke, till exempel uppgifter som har samlats in från externa källor.

* obligatorisk uppgift

Om kunder som köper mobiltillstånd genom att ringa samlar vi in

 1. Kundens telefonnummer
 2. ** Objektnummer
 3. ** Tillståndshavarens för- och efternamn
 4. ** Nummer på beslutet om områdestillstånd för älgjakt
 5. ** Jägarnummer

** uppgift som beror på typen av tillstånd

 

Uppgifter som observerats vid och härletts från användningen av tjänster

Om dig och din användning av Jakt- och fisketjänster kan vi samla in

 • Uppgifter som samlas in av webbtjänsternas analytiska system (kakor)
 • Uppgifter om kundkommunikationen, såsom antal klick på länkar
 • Uppgifter om från vilken webbsida du kommit till Jakt- och fisketjänster sidor
 • Enhetsidentifierare, såsom enhetens modell och individuella identifieringskoder för enhet och/eller kakor
 • Kanal för insamling av uppgifter: webbläsare, mobilläsare, applikation och webbläsarversion
 • IP-adress
 • Enhetens operativsystem
 • Sessionsidentifierare, sessionens tidpunkt och längd
 • Positionsdata om du uttryckligen gett ditt samtycke till detta
 • Övriga uppgifter som samlats in med ditt samtycke

 

4. Användning och utlämnande av personuppgifter

Offentlighet eller sekretessbeläggning avseende uppgifterna i registret

Personuppgifter och andra uppgifter behandlas och överlåts endast för lagenliga ändamål, om vilka noggrannare bestämmelser finns i

 1. Dataskyddslagen (1050/2018)
 2. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 3. Jaktlagen (615/1993)
 4. Lagen om fiske (379/2015)

 Vi använder de uppgifter som vi samlat in

 1. Till att tillhandahålla Eräluvat-tjänster samt underhålla kundrelationer

  Personuppgifterna kan användas till att skapa användarkonton, identifiera användare, beställa eller köpa Eräluvat-tjänster samt säkerställa att tjänsterna fungerar. Dina personuppgifter kan dessutom användas när vi svarar på respons eller frågor som du har ställt.
 2. Till att utveckla tjänsterna

  Dina personuppgifter kan användas till att underhålla och utveckla Eräluvat-tjänsterna samt till att förbättra användarupplevelsen.
 3. Till kundkommunikation och marknadsföring

  Personuppgifterna kan med ditt samtycke användas till kundkommunikation genom Eräluvat-tjänsternas nyhetsbrev eller till separat marknadsföring av Forststyrelsens tjänster.
 4. Till forskning

  Personuppgifterna kan användas i Forststyrelsens forskning.

Utlämnande av uppgifter

Forststyrelsen lämnar i regel inte under några omständigheter ut Eräluvat-tjänsternas kunduppgifter till tredje parter i marknadsföringssyfte.

I vissa fall kan vi lämna ut uppgifter för vetenskaplig eller annan forskning förutsatt att Forststyrelsen fått en skriftlig ansökan om utlämnande av uppgifter, av vilken framgår bland annat forskningsplan, behandling och förvaring av uppgifterna samt rättslig grund för utlämnande av uppgifterna. 

Dina personuppgifter kan användas med ditt uttryckliga samtycke:

 1. Till att sända Eräluvat-tjänsternas nyhetsbrev (jakt, fiske, terrängtrafik)
 2. Till marknadsföring av Forststyrelsens tjänster
 3. I Forststyrelsens marknads- och opinionsundersökningar

Du kan anmäla förbud mot att din adress lämnas ut för direktmarknadsföring i webbutiken Eräluvat när du köper ett tillstånd. Som registrerad kund kan du anmäla förbud när som helst via ditt eget kundkonto.

Du kan dessutom anmäla förbud per telefon 020 69 2424 i samband med att du köper ett tillstånd eller senare, samt per e-post på eraluvat@metsa.fi eller skriftligt på den personuppgiftsansvariges adress.

Övriga utlämnanden

Beställnings- och kunduppgifter i webbutiken Eräluvat överförs till Forststyrelsens egna försäljnings- och budgetsystem för fakturering och uppföljning av ekonomin. Uppgifter om kunder som gett sitt samtycke till marknadsföring överförs också vid behov till system för automatiserad marknadsföring.

Forststyrelsen lämnar regelbundet ut uppgifter om tillståndskunder som loggat in i tjänsten Oma riista och deras beställningar till Finlands viltcentral, som administrerar Oma riista.

Vid behov kan dina personuppgifter också lämnas ut utifrån krav som en behörig myndighet ställt eller krav som grundar sig på lag.

 

5. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

 

6. Principer för registerskydd

Registret skyddas med användarrättigheter, dvs. kundregistret för Forststyrelsens Eräluvat-tjänster får användas endast av de anställda som behöver uppgifterna i sitt arbete.

Vid behov får kundregistret användas i underhållssyfte av personer som ansvarar för underhållet och funktionaliteten hos programvaran som samlar in uppgifterna i registret. Forststyrelsen har genom avtalsskyldigheter sörjt för att dess underleverantörer har tystnadsplikt när det gäller alla kunduppgifter samt är skyldiga att behandla personuppgifter enligt lagen.

 

7. Förvaring av uppgifter

Vi förvarar dina uppgifter som lagrats i Eräluvat-tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att de syften som anges i denna dataskyddsbeskrivning ska kunna fullgöras.

När det inte längre finns någon grund för behandlingen av dina personuppgifter raderar vi personuppgifterna.

 

8. Dina uppgifter och rättigheter

Enligt lag har du rätt att granska vilka uppgifter vi har samlat in om dig. Du har också rätt att kräva att en felaktig, bristfällig, onödig eller föråldrad personuppgift ska korrigeras eller raderas.

 1. Om du har registrerat dig som kund i webbutiken Eräluvat kan du enklast granska dina personuppgifter genom att logga in i ditt kundkonto på verkkokauppa.eraluvat.fi.
 2. Du kan också be Forststyrelsen granska uppgifterna genom att fylla i en separat blankett som finns på metsa.fi.

 

9. Kakor

I webbtjänsten Eräluvat används kakor och annan teknik dels i samband med webbtjänstens funktioner, dels för att mäta och skapa statistik över användningen av webbtjänsten.

Om användaren vill kan han eller hon via webbläsarens inställningar blockera kakor eller radera kakor som sparats i webbläsaren. Det kan dock leda till att webbsidan inte fungerar helt som den ska.

Syftet med att använda kakor och annan teknik är att analysera och utveckla tjänsterna för att betjäna besökarna på ett bättre sätt. Allmän statistisk information om användningen av webbtjänsten Eräluvat samlas in i syfte att utveckla tjänsten. Följande statistiska information samlas in om användningen av tjänsten: totalt antal besökare och sidbesök, antal sessioner och deras genomsnittliga längd, återvänder besökaren till sidorna eller är det dennes första besök, från vilken webbadress kommer användaren, de mest använda sökorden, de populäraste sidorna, hurdan enhet används, typ av webbläsare och de vanligaste tjänsteleverantörerna.

Personlig information om webbtjänstens användare, med vilka enskilda besökare kan identifieras, samlas inte in.

Statistiskt insamlade uppgifter kan inte kopplas till varandra.

Uppföljningen av användningen baserar sig på Google Analytics-rapportering, där man använder

 1. kakor i programmen Google Universal Analytics (mer information: google.com)
 2. och Google Tag Manager.
 3. Dessutom följer man upp användningen av avsnitten på ingångssidan (antal klickar och sidrullningar) med hjälp av programvaran CrazyEgg och dess kakor (mer information: crazyegg.com)

De insamlade uppgifterna kan inte kopplas till varandra. För att mäta användningen används Google Tag Managers JavaScript-kod.

I webbtjänsten finns inbäddade vyer av tredje parters webbtjänster som kan placera kakor i din webbläsare:

 1. Facebook-inbäddningar för att visa Facebook-sidor.
  Mer information (facebook.com)
 2. Youtube-inbäddningar för att visa videor.
  Mer information (google.com)
 3. AddThis-funktionen för att dela webbsidan i sociala medier.
  Mer information (addthis.com)
 4. Utflyktskarta.fi-inbäddningar för visning av kartinformation.
  Mer information (retkikartta.fi)

 

10. Ta kontakt

Om du har allmänna frågor om ditt kundkonto i webbtjänsten Eräluvat eller hur du kan be vår kundtjänst om hjälp kan du besöka vår webbplats verkkokauppa.eraluvat.fi.

Om du har frågor om denna dataskyddsbeskrivning, användningen av dina personuppgifter, kakor eller motsvarande teknik kan du kontakta oss per e-post på eraluvat(a)metsa.fi

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är

Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vanda

Observera att om du kontaktar oss kan vi av säkerhetsskäl bli tvungna att säkerställa din identitet för att kunna hjälpa dig.

Kontaktinformation: Eräluvat servicenummer 020 69 2424 (vardagar kl. 9–16), eraluvat(a)metsa.fi

Laddas

Beställningens uppgifter kontrolleras och beställningen sparas i försäljningssystemet Vänligen vänta ett ögonblick.