Kortesalo lägerskolegård, hyresstuga

Tillgänglighet:
Flera kvar
Färre än 5 kvar
Utsåld
Produkten är inte tillgänglig

Kortesalo är en gammal skogsväktargård som har restaurerats för skolors inkvarterings- och undervisningsbruk. Gårdsplanen är fridfull, och trafiken utgör ingen fara. Kortesalo erbjuder en mångsidig omgivning och en mängd sysslor att göra själv: hämta vatten, bära ved, veduppvärmning o.s.v. bekantar en på ett påtagligt sätt hurudant livet var förr. I klassrummet finns det flyttbara bord och möjlighet till mångsidigt arbete inomhus.

Kortesalo lägerskolegård, hyresstuga Seitseminen national park

Laddas

Beställningens uppgifter kontrolleras och beställningen sparas i försäljningssystemet Vänligen vänta ett ögonblick.