Tillgänglighet:
Flera kvar
Färre än 5 kvar
Utsåld
Produkten är inte tillgänglig

Det Tittilammi kokskjul, 41 m2, för 20-25 personer, ligger i det nordöstra hörnet av Liesjärvi nationalpark, cirka 900 meter från parkeringsområdet Peukalolamminkangas. Det finns en tillgänglig campingplats i närheten av Tittilammi kokskjul. Campingplatsen är avsedd för dig som har bokat Tittilammi kokskjul.

Tittilammi kokskjul Liesjärvi nationalpark

Laddas

Beställningens uppgifter kontrolleras och beställningen sparas i försäljningssystemet Vänligen vänta ett ögonblick.