Tillgänglighet:
Flera kvar
Färre än 5 kvar
Utsåld
Produkten är inte tillgänglig

En timmerstuga inom ett utmärkt laxfiskeområde på Koistinpaistamalampis strand i närheten av Näätämöjoki. Det är ca 300 m från stugan till Näätämöjoki. Lämpar sig för fritidsfiskare och friluftsmänniskor som älskar ödemarkens frid. Närheten av Kontinpaistama stugan är två poolen och fiskeperiod är 1.6 – 31.8. Ta i beaktande att det finns en kvot för fisketillstånden i Näätämöjoki.

Kontinpaistama, hyresstuga Kaldoaivi ödemarksområde

Laddas

Beställningens uppgifter kontrolleras och beställningen sparas i försäljningssystemet Vänligen vänta ett ögonblick.