Fiskevårdsavgiften 2024 / kalendarår

Fiskevårdsavgiften ska betalas om man är 18–69 år och fiskar med drag eller fångstredskap eller fångar kräftor. Ett undantag är fiskare som har fyllt 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften. Man behöver inte betala avgiften om man fiskar med enbart pilk eller metspö. Man kan betala fiskevårdsavgiften för hela kalenderåret (från januari till december), då kostar den 47 euro, för sju dygn är avgiften 16 euro och för ett dygn är den 6 euro. Om du betalar fiskevårdsavgiften för sju dygn är ditt fisketillstånd giltigt till slutet av det sjunde dygnet, kl. 00.00. Om du betalar fiskevårdsavgiften för ett dygn är ditt fisketillstånd giltigt till kl. 00.00 det dygn som tillståndet angetts vara giltigt för. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till spöfiske på alla vatten. Fiskare som betalat avgiften får inte fiska på fredade vattenområden, på ställen som kräver specifika tillstånd eller i vattendrag med laxfisk- och sikbestånd. För trollingsfiske med flera spön krävs också ett separat tillstånd.

Fiskevårdsavgiften 2024 / kalendarår Fiskevårdsavgiften
Flera kvar
47,00 €

Laddas

Beställningens uppgifter kontrolleras och beställningen sparas i försäljningssystemet Vänligen vänta ett ögonblick.