Fiskevårdsavgiften / 1 dygn

Tillgänglighet:
Flera kvar
Färre än 5 kvar
Utsåld
Produkten är inte tillgänglig

Fiskevårdsavgiften ersätter från och med början av 2016 den gamla fiskevårdsavgifter och de länsspecifika spöfiskeavgifterna. En fiskare kan efter att ha betalat fiskevårdsavgiften fiska med ett spö i alla vattenområden som man fick fiska i med de tidigare länsspecifika avgifterna. Fiskevårdsavgiften ska betalas av alla fiskare i åldern 18‒64 år. Man behöver inte betala avgiften om man fiskar med enbart pilk eller metspö. Man kan betala fiskevårdsavgiften för hela kalenderåret (från januari till december), då kostar den 47 euro, för sju dygn är avgiften 16 euro och för ett dygn är den 6 euro. Om du betalar fiskevårdsavgiften för sju dygn är ditt fisketillstånd giltigt till slutet av det sjunde dygnet, kl. 00.00. Om du betalar fiskevårdsavgiften för ett dygn är ditt fisketillstånd giltigt till kl. 00.00 det dygn som tillståndet angetts vara giltigt för. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till spöfiske på alla vatten. Fiskare som betalat avgiften får inte fiska på fredade vattenområden, på ställen som kräver specifika tillstånd eller i vattendrag med laxfisk- och sikbestånd. För trollingsfiske med flera spön krävs också ett separat tillstånd. Fiskevårdsavgiften ska också betalas av fiskare med separata tillstånd och trollingfiskare i åldern 18‒64 år.

Fiskevårdsavgiften / 1 dygn Fiskevårdsavgiften

Laddas

Beställningens uppgifter kontrolleras och beställningen sparas i försäljningssystemet Vänligen vänta ett ögonblick.