Tietosuojaseloste

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöämme 22.05.2018

Tässä Tietosuojaselosteessa selitetään Metsähallituksen Eräluvat-palveluiden käytännöt koskien henkilötietojen keräämistä, käyttöä, julkaisua ja siirtämistä.

1. Rekisteri

Metsähallituksen Eräluvat-palveluiden asiakasrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Metsähallitus (Y-tunnus: 0116726-7)

PL 94 (Ratatie 11)

01301 Vantaa

puh. 020 69 2424

kirjaamo(a)metsa.fi

Metsähallituksen tietosuojavastaava

Janne Kiiskinen, janne.kiiskinen(a)metsa.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Haarala, tietohallintopäällikkö

Metsähallitus, Eräpalvelut

Veteraanikatu 5, 90101 Oulu

puh. 0206 39 6239

jari.haarala(a)metsa.fi

3. Tietojen kerääminen

Metsähallitus voi kerätä käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä rekisteröityessäsi Eräluvat-kaupan käyttäjäksi, palvelujen käytön yhteydessä, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Metsähallitus kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

Metsähallitukselle Eräluvat-palveluille antamasi tiedot

 1. * Etunimi, Sukunimi
 2. * Sähköpostiosoite
 3. * Kieli
 4. * Lähiosoite
 5. * Postinumero ja -toimipaikka
 6. * Puhelinnumero
 7. * Syntymäaika
 8. Metsästäjänumero
 9. * Salasana tai muu yksilöivä tunnus
 10. * Markkinointilupa
 11. Tutkimus- ja kyselytiedot
 12. Asiakaspalautteet
 13. Muut suostumuksellasi antamasi tai luovutetut tiedot, esim. ulkopuolisista lähteistä kerätyt tiedot

* pakollinen tieto

Soittamalla hankittavista mobiililusta asiakkaasta tallennetaan

 1. Soittajan puhelinumero
 2. ** Kohdenumero
 3. ** Luvanhaltijan etu- ja sukunimi
 4. ** Hirvenmetsästyksen aluelupapäätöksen tunnus
 5. ** Metsästäjänumero

** lupatyypistä riippuva tieto

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Saatamme kerätä sinusta ja Eräpalveluiden käytöstä seuraavia tietoja:

 • Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (evästeet)
 • Asiakasviestinnän tiedot, esim. tiedot linkkien klikkauksista
 • Verkkosivu, jolta on siirrytty Eräpalveluiden sivuille
 • Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
 • IP-osoite
 • Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto
 • Sijaintitiedot, mikäli olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi
 • Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

4. Henkilötietojen käyttö ja luovutukset

Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassapidettävyys

Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiiin, joista säädetään tarkemmin

 1. Tietosuojalaki (1050/2018)
 2. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
 3. Metsästyslaissa (615/1993)
 4. Kalastuslaissa (379/2015)

Käytämme keräämiämme tietoja

 1. Eräluvat-palveluiden tarjoamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen

  Henkilötietoja voidaan käyttää käyttäjätilin luomiseen, käyttäjän tunnistamiseen, Eräluvat-palveluiden tilaamisen tai ostamiseen ja palveluiden toimivuuden varmistamiseen. Lisäksi henkilötietojasi voidaan käyttää vastataksemme antamaasi palautteeseen tai kysymyksiin.
 1. Palveluiden kehittämiseen

  Henkilötietojasi voidaan käyttää Eräluvat-palveluiden ylläpitämiseen, kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen.
 1. Asiakasviestintään ja markkinointiin

  Henkilötietoja voidaan käyttää suostumuksellasi Eräluvat uutiskirjeiden välityksellä tapahtuvaan asiakasviestintään tai erilliseen Metsähallituksen tarjoamien palveluiden markkinointiin.
 1. Tutkimukseen

  Henkilötietoja voidaan käyttää Metsähallituksen tekemään tutkimukseen.

Tietojen luovutus

Metsähallitus ei lähtökohtaisesti luovuta Eräluvat-palveluiden asiakastietoja markkinointitarkoituksessa kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että luovutusta varten on tehty Metsähallitukselle kirjallinen hakemus, josta käy ilmi mm. tutkimussuunnitelma, tietojen käsittely ja säilytys sekä lakiperuste tietojen luovuttamiselle.

Henkilötietoja voidaan käyttää suostumuksellasi:

 1. Eräluvat-uutiskirjeiden lähettämiseen (metsästys, kalastus, maastoliikenne)
 2. Metsähallituksen tarjoamien palveluiden markkinoimiseen
 3. Metsähallituksen markkina- ja mielipidetutkimuksissa

Ilmoituksen osoitteellisen suoramarkkinoinnin kiellosta voi tehdä Eräluvat-verkkokaupassa luvan ostamisen yhteydessä tai rekisteröityneenä asiakkaan milloin tahansa oman asiakastilin kautta.

Lisäksi kielto on mahdollista tehdä puhelimitse numerossa 020 69 2424 luvan ostamisen yhteydessä tai erikseen, sähköpostitse: eraluvat@metsa.fi, taikka kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Muut luovutukset

Eräluvat-verkkokaupan tilaus- ja asiakastiedot siirretään Metsähallituksen omiin myynti- ja talousjärjestelmiin laskutusta ja talouden seurantaa varten. Lisäksi markkinointiluvan antaneiden asiakkaiden tietoja siirretään tarpeen mukaan markkinoinnin automaatiojärjestelmiin.

Metsähallitus luovuttaa Oma riista-kirjautuneiden lupa-asiakkaiden tilaustietoja säännönmukaisesti Suomen riistakeskukselle, sen ylläpitämään Oma riista -palveluun.

Lisäksi tarvittaessa henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu käyttöoikeuksin eli Metsähallituksen Eräluvat palveluiden asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne työntekijät, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista.

Asiakasrekisteriä pääsee tarvittaessa huoltotarkoituksessa käyttämään rekisteriä keräävän ohjelmiston huollosta ja toimivuudesta vastaava tietojen käsittelijä. Metsähallitus on sopimusvelvoittein huolehtinut siitä, että sen ulkoistuskumppaneilla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin, sekä velvollisuus käsitellä henkilötietoja lain edellyttämällä tavoin.

7. Tietojen säilytys

Säilytämme Eräluvat-palveluihin tallennettuja henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojesi käsittelyperusteen päättymisen jälkeen poistamme henkilötietosi.

8. Tietosi ja oikeudet

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

 1. Mikäli olet rekisteröitynyt Eräluvat-verkkokaupan asiakkaaksi, voit helpoiten tarkistaa henkilötietosi kirjautumalla asiakastilillesi osoitteessa verkkokauppa.eraluvat.fi.
 2. Voit tehdä Metsähallitukselle tarkastuspyynnön erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta metsa.fi/tietosuoja.

9. Evästeet

Eräluvat-verkkopalvelussa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita, joista osa liittyy verkkopalvelun toiminnallisuuksiin ja osa verkkopalvelun käytön mittaamiseen ja tilastointiin.

Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palveluita edelleen asiakkaita paremmin palveleviksi. Eräluvat-verkkopalvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako kävijä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat.

Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.

Käytön seuranta perustuu Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään

 1. Google Universal Analytics ohjelmiston evästeitä (lisätietoja: google.com)
 2. Google Tag Manager -ohjelmiston evästeitä.
 3. Lisäksi etusivun eri osioiden käyttöä (klikkausten ja sivun rullauksen määrä) seurataan CrazyEgg -ohjelmistolla ja sen evästeellä (lisätietoja:crazyegg.com).

Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön mittaamiseen käytetään Google Tag Managerin JavaScript-koodia.

Verkkopalveluun on upotettu näkymiä kolmannen osapuolen verkkopalveluista, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

 1. Facebook-upotukset Facebook-sivujen näyttämiseksi.
  Lisätietoja (facebook.com)
 1. Youtube-upotukset videoiden näyttämiseksi.
  Lisätietoja (google.com)
 1. AddThis-toiminto verkkosivun jakamiseksi sosiaaliseen mediaan.
  Lisätietoja (addthis.com)
 1. Retkikartta.fi-upotukset eräkohteiden karttatiedon näyttämiseksi.
  Lisätietoja (retkikartta.fi)

10. Ota yhteyttä

Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä Eräluvat-verkkopalveluiden asiakastilistäsi tai siitä, miten voit pyytää apua asiakaspalvelustamme, käy verkkosivuilla verkkokauppa.eraluvat.fi.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, henkilötietojesi käytöstä, evästeistä tai muista vastaavista tekniikoista, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen eraluvat(a)metsa.fi.

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on

Metsähallitus, Eräpalvelut
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Huomaa, että jos otat meihin yhteyttä saadaksesi apua, voimme turvallisuussyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

Yhteystiedot: Eräluvat-palvelunumero 020 69 2424 (ark klo 9-15), eraluvat(a)metsa.fi

Ladataan

Tilauksen oikeellisuus tarkistetaan verkkokaupassa, odota hetki.