Tietosuojaseloste

Metsähallitus Eräluvat-palveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

Metsähallitus (Y-tunnus: 0116726-7)

PL 94 (Ratatie 11)

01301 Vantaa

puh. 02006 39 4000

Y-tunnus: 0116726-7

 

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksiin vastaa ensisijaisesti rekisterivastuuhenkilö Jari Haarala (jari.haarala(at)metsa.fi, +358 (0) 206 39 6239) sekä tietosuojavastaava Tomi Saarisilta (tomi.saarisilta@metsa.fi, +358 (0 )206 39 4041).

 

 1. Rekisterin nimi

Metsähallituksen Eräluvat-palveluiden asiakkuuteen perustuva asiakasrekisteri (Metsähallitus Eräluvat-palveluiden asiakasrekisteri)

 

 1. Henkilötietojen käsittely oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat asiakassuhde tai muu sopimussuhde, asiakkaan Metsähallitukselta Eräluvat-palvelukanavien kautta suoritettuihin ostoihin koskevasta lainsäädännöstä johtuvien Metsähallituksen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä suostumusta edellyttävän käsittelyn osalta asiakkaan suostumus, joka on annettu Eräluvat-verkkokaupan kautta (https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/).

 

Metsähallituksen Eräluvat-palveluiden asiakasrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta.

Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.

Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden tai muun sopimussuhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Metsähallitukselle (Eräluvat-palveluun) antamasi tiedot

 1. * Etunimi, Sukunimi
 2. * Sähköpostiosoite
 3. * Kieli
 4. * Lähiosoite
 5. * Postinumero ja -toimipaikka
 6. * Puhelinnumero
 7. * Syntymäaika
 8. Metsästäjänumero
 9. * Salasana tai muu yksilöivä tunnus
 10. * Markkinointilupa
 11. Tutkimus- ja kyselytiedot
 12. Asiakaspalautteet
 13. Muut suostumuksellasi antamasi tai luovutetut tiedot, esim. ulkopuolisista lähteistä kerätyt tiedot.

*-pakollinen tieto

 

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Järjestelmä kerää ja tallentaa sinusta ja Eräpalveluiden käytöstä seuraavia tietoja:

- Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (evästeet)

- Asiakasviestinnän tiedot, esim. tiedot linkkien klikkauksista

- Verkkosivu, jolta on siirrytty Eräpalveluiden sivuille

- Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste

- Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio

- IP-osoite

- Päätelaitteen käyttöjärjestelmä

- Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto

- Sijaintitiedot, mikäli olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi.

- Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot.

 

Metsähallituksen Eräluvat-palvelut säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset, kuten voimassa oleva sopimus. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta hävitetään tietoturvallisesti.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Lisäksi henkilötietoja kerätään luvanhaltioina ostettaessa tai tilattaessa lupatuotteita muille kuin tilaajalle itselleen.

Rekisteröidyltä itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun kautta, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä, rekisteröidyn osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin, sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

 

Metsähallituksen Lupahakujärjestelmän kautta tehtyjen hirvenmetsästyksen aluelupa- ja pienriistan kausilupahakemusten päätöksien laskutus hoidetaan Eräluvat-palvelun asiakasrekisterin kautta ja tällöin Metsähallituksen lupahakujärjestelmästä tulee em. päätöksien laskutukseen liittyvät asiakastiedot tähän rekisteriin.

 

 1. Evästeet ja muut tekniikat

Eräluvat-verkkopalvelussa käytetään evästeitä (”cookies”) ja muita tekniikoita kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen sekä analytiikkaan.

Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Analytiikkaan kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-26kk.

Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Analytiikan käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet.

Verkkopalvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako kävijä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.

Käytön seuranta perustuu Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään

 1. Google Universal Analytics ohjelmiston evästeitä (lisätietoja google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&topic=2790009)
 2. Google Tag Manager -ohjelmiston evästeitä.
 3. Lisäksi etusivun eri osioiden käyttöä (klikkausten ja sivun rullauksen määrä) seurataan CrazyEgg -ohjelmistolla ja sen evästeellä (lisätietoja: crazyegg.com/cookies/).

Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. Käytön mittaamiseen käytetään Google Tag Managerin JavaScript-koodia.

 

Verkkopalveluun on upotettu näkymiä kolmannen osapuolen verkkopalveluista, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

 1. Facebook-upotukset Facebook-sivujen näyttämiseksi.

 

 1. Youtube-upotukset videoiden näyttämiseksi.

 

 1. AddThis-toiminto verkkosivun jakamiseksi sosiaaliseen mediaan.

 

 1. fi-upotukset eräkohteiden karttatiedon näyttämiseksi.

 

 

 1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

 Metsähallitus ei luovuta Eräluvat palveluiden asiakastietoja markkinointitarkoituksessa kolmansille osapuolille missään tilanteessa. 

 

Eräluvat-palvelun asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää suostumuksellasi:

 1. Eräluvat-uutiskirjeiden lähettämiseen (metsästys, kalastus, maastoliikenne)
 2. Metsähallituksen tarjoamien palveluiden markkinoimiseen
 3. Metsähallituksen markkina- ja mielipidetutkimuksissa

 

Ilmoituksen osoitteellisen suoramarkkinoinnin kiellosta voi tehdä Eräluvat-verkkokaupassa luvan ostamisen yhteydessä tai rekisteröityneenä asiakkaan milloin tahansa oman asiakastilin kautta.

 

Lisäksi kielto on mahdollista tehdä puhelimitse numerossa 020 69 2424 luvan ostamisen yhteydessä tai erikseen, sähköpostitse: eraluvat@metsa.fi, taikka kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen.

 

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon mikäli henkilötietoja ei tarvita.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Muut luovutukset:

 Eräluvat-verkkokaupan tilaus- ja asiakastiedot siirretään Metsähallituksen omiin myynti- ja talousjärjestelmiin laskutusta ja talouden seurantaa varten. Lisäksi markkinointiluvan antaneiden asiakkaiden tietoja siirretään tarpeen mukaan Metsähallituksen käyttämiin markkinoinnin automaatiojärjestelmiin. 

 

Metsähallitus luovuttaa Oma riista-kirjautuneiden lupa-asiakkaiden tilaustietoja säännönmukaisesti Suomen riistakeskukselle, sen ylläpitämään Oma riista -palveluun, jotta Oma riista käyttävät voivat nähdä Metsähallituksen Erävalut-palvelun kautta ostamansa metsästysluvat Oma riista-palvelussa sekä antaa saalispalautteen. 

 

 1. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot (tarkastuspyyntö) sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista sekä käyttää muita tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan.

Tarkastuspyynnön voi tehdä Metsähallituksen rekisteritietojen http://www.metsa.fi/tietosuojaseloste.

 

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Metsähallituksen Eräluvat-palvelut kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Metsähallitus Kiinteistökehitys suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

 

  

 

 

 

 

 

Ladataan

Tilauksen oikeellisuus tarkistetaan verkkokaupassa, odota hetki.