Tillgänglighet:
Flera kvar
Färre än 5 kvar
Utsåld
Produkten är inte tillgänglig

Rytitupa reserveringsstuga finns vid Rytivaara kronotorp i Rytivaara, Syöte, invid UKK-leden Syöte - Kouva. Stugan är en f.d. ödestuga i bilat timmer som tidigare fanns på södra sluttningen av Rytivaara, där den i 10 år tjänade vandrare tills den år 2013 flyttades ungefär 3 km till sin nuvarande plats och gjordes om till reserveringsstuga. I Rytitupa kan du övernatta i ett skogstorp med en atmosfär från forna tider.

Rytitupa, hyresstuga Syöte nationalpark

Laddas

Beställningens uppgifter kontrolleras och beställningen sparas i försäljningssystemet Vänligen vänta ett ögonblick.