Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Metsähallitus (Y-tunnus: 0116726-7)

PL 94 (Ratatie 11)

01301 Vantaa

puh. 020 69 2424

kirjaamo@metsa.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Haarala

Tietohallintopäällikkö

Metsähallitus, eräpalvelut

Veteraanikatu 5, 90101 Oulu

puh. 0206 39 6239

jari.haarala@metsa.fi

 

Rekisterin nimi

Metsähallituksen erälupien asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelytarkoitus on . Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietosisältö (pakolliset merkitty *)

Yritys tai yhteisö

* Etunimi

* Sukunimi

* Sähköpostiosoite

* Kieli

* Lähiosoite

* Postinumero ja -toimipaikka

* Puhelinnumero

* Syntymäaika

Metsästäjänumero

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Asiakkaalla on mahdollisuus kirjautua Eräluvat-kauppaan käyttäen Riistakeskuksen Oma riista-palvelun tunnuksia, jolloin kirjautumisen yhteydessä päivitetään metsästäjärekisteristä asiakkaan tiedot.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Markkinointitarkoitus:

Tietoja voidaan käyttää Metsähallituksen omassa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa, mikäli asiakas ei ole kieltänyt rekisterinpitäjää luovuttamasta tietoja.

Lisäksi ilmoituksen osoitteellisen suoramarkkinoinnin kiellosta voi tehdä puhelimitse numerossa 020 69 2424 luvan ostamisen yhteydessä tai erikseen, sähköpostitse: eraluvat@metsa.fi, taikka kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen. Eräluvat-verkkokaupasta ostaville asiakkaille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kieltää tietojen käytön.

Muut luovutukset:

Metsähallitus luovuttaa Oma riista-kirjautuneiden lupa-asiakkaiden tietoja säännönmukaisesti Suomen riistakeskukselle, sen ylläpitämään Oma riista -palveluun.

 

Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassapidettävyys

Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiiin, joista säädetään tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä kalastuslaissa (379/2015).

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu käyttöoikeuksin eli Metsähallituksen erälupien asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne työntekijät, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista. Asiakasrekisteriä pääsee tarvittaessa huoltotarkoituksessa käyttämään rekisteriä keräävän ohjelmiston huollosta ja toimivuudesta vastaava tietojen käsittelijä  . Metsähallitus on sopimusvelvoittein huolehtinut siitä, että sen ulkoistuskumppaneilla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin, sekä velvollisuus käsitellä henkilötietoja lain edellyttämällä tavoin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladataan

Tilauksen oikeellisuus tarkistetaan verkkokaupassa, odota hetki.